Operatie David

18-08-2020

Operatie david news jemima

David is ongetwijfeld de meest bekende bewoner en tevens helper in Jemima. David is al vaak in Nederland geweest en heeft spreekbeurten gehouden, want hij spreekt Arabisch, Engels en Nederlands. In Jemima vangt hij groepen bezoekers op en verzorgt dan een presentatie over Jemima. Ook is hij de beheerder van het guesthouse 'De Herberg' in Jemima, waar bezoekers kunnen overnachten.

Velen zullen afweten van zijn medisch verleden. Daar zijn in Nederland verschillende uitzendingen aan gewijd. David werd als baby met een open buikje geboren in de omgeving van Bethlehem. Via het ziekenhuis in Jeruzalem kwam hij in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen en werd daar geopereerd.

Inmiddels is David 32 jaar en heeft veel last van blaasstenen. In overleg met de artsen in het Hadassa ziekenhuis in Jeruzalem en het Radboud ziekenhuis is besloten dat zijn operatie het best in Nederland kan worden uitgevoerd.

Daarom hoopt David op 29 augustus 2020 naar Nederland te komen. Aan zijn reis, het verblijf, de operatie en de nazorg zijn echter flinke kosten verbonden.

Daarom is de 'Operatie David' gestart. We hopen op deze wijze een fonds te vormen waar deze kosten uit kunnen worden betaald.

Als u bij wilt dragen kunt u uw gift overmaken op bankrekening:
NL53 RABO 0367 5075 60 t.n.v. de Stichting Jemima met de vermelding 'Operatie David'.

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close