Nieuwsbrief Juli 2019

24-07-2019

Nieuwsbrief nieuws juli 2019 jemima

Beste lezer,

Wat is het heerlijk als in de zomer de zon schijnt! De zon geeft licht en  warmte. Wat kunnen onze kinderen er van genieten! De een zit mijmerend op een schommel en de ander loopt/rijdt op zijn looptoestel om te leren lopen. Natuurlijk kan het ook wel drukkend warm zijn, maar toch verkiezen we dat boven de koude wintermaanden.

In de Bijbel lezen we ook over de zon. De zon is de bron van het licht en van het leven in de natuur.

De Heere spreekt er over dat Hij dat Zelf is. Hij zegt in Johannes 8: ‘Ik ben het licht der wereld; die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ Dat volgen kan alleen door het geloof in Jezus, de Zoon van God. Hij is het Licht van de wereld!

Dat is ook de Bijbelse boodschap die we de bewoners van Jemima mee trachten te geven. Dat is niet altijd eenvoudig omdat de een gemakkelijker te bereiken is dan de ander. Toch mag het personeel dat in alle eenvoud doen. Het is soms ontroerend om op te merken hoe de bewoners luisteren. Zo mag naast de betoonde barmhartigheid, ook de Bijbelse boodschap worden doorgegeven in een omgeving waar dit steeds minder mogelijk is.

Wilt u dit werk steunen met uw gebed en gaven?

Kees Bel, voorzitter Jemima

Download de nieuwsbrief

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close