Nieuwsbrief december 2018

17-12-2018

18 0181 JEM.004 nieuwsbrief december 2018 [WEB] 1

Van de voorzitter.

Advent, zo noemen we deze periode van de donkere dagen voor kerst, voor de één sombere en grijze dagen, waarin je zo op je eigen gemis en eenzaamheid wordt teruggeworpen, voor de ander heeft het iets gezelligs, warmte en geborgenheid. Ook de bewoners van Jemima beleven het zo verschillend. De een begrijpt er meer van dan de ander. Zij genieten vooral van de extra aandacht die zij dan vaak krijgen.

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. We mogen dankbaar terugblikken op het afgelopen jaar. De inkomsten waren ook voldoende voor alle lopende zaken in Jemima. Uw steun heeft ons goed gedaan.

Er mag dankzij u veel mooi werk gebeuren, toch willen we u met enige schroom vragen voor een extra donatie. Er is nog veel nood in Bethlehem, we willen graag meer kinderen helpen.

Op deze wijze kunt u ook uw medeleven betuigen aan de bewoners van Jemima en daarnaast ook de christenen in Bethlehem steunen. Want naast een warm onderkomen voor onze bewoners is Jemima  immers ook nog een van de zeer weinige grote instellingen waar christenen nog kunnen werken!

Mogen we op uw steun rekenen, zodat ook in Bethlehem waar het allemaal begon, het licht van het evangelie weer meer mag gaan schijnen?

We wensen u gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling. 

Kees Bel, voorzitter Jemima

Lees de hele nieuwsbrief

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close