Nieuwsbrief december 2017 - Geboren in Bethlehem

12-12-2017

Nieuws jemima nieuwsbrief december 2017

Beste lezers,

 Met dankbaarheid kijken we terug op de prachtige jubileum dag in Houten. Daar mochten we met velen terugblikken op 35 jaar Jemima! Het was gelijker tijd een reünie van ‘oudgedienden’. Een hel bijzondere dag!

We kijken in deze maand ook terug op het jaar dat weer bijna achter ons ligt. Een jaar waarin ook verdrietige zaken zijn gebeurd. Met name denken we aan het overlijden van Samech en Salem. Wat een sporen van verdriet heeft dat nagelaten in Jemima!

Wij mogen echter ook vooruitzien op het werk dat een andere wending krijgt, omdat de focus van Jemima steeds meer verlegd wordt naar dagbesteding en de hulp aan ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden.

En juist in deze maand mogen we op een andere wijze vooruitzien. Immers in Bethlehem is geboren de Zaligmaker, de Zone Davids! Davids Zoon, lang verwacht! Die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in Bethlehems stal. Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld, Gods belofte wordt heerlijk vervuld, Amen, Gode zij d' eer. 

Met hartelijke groet,

Kees Bel, voorzitter

Lees hier de nieuwsbrief

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close