Nieuwsbrief augustus 2017 - Hij kwam om te dienen

01-08-2017

Nieuwsbrief augustus 2017 groot

Beste lezer,

U leest deze brief in de vakantietijd. Vaak wordt gevraagd, waar ga je naar toe, of waar ben je geweest? Dat hoeven we niet aan onze bewoners te vragen. Zij gaan niet weg en zien geen mooie dingen. Meestal sleept men de zorgen van de ene dag weer mee naar de volgende dag. Het personeel doet zo veel als in haar vermogen ligt om de bewoners te helpen en een bestaan te geven met uitzicht en toekomst. Dienstbaar zijn, bukken voor een ander, helpen waar het kan. Een goddelijke opdracht van Hem Die Zelf wilde dienen, maar ook verlossen. Te verlossen van het kwade en het hoogste goed te geven. Dat is een echt uitzicht, een echte toekomst! Wij danken u voor de belangstelling voor het werk van Jemima. We hopen ook op voortdurende steun van de lezers van onze nieuwsbrief en wensen u een goede vakantietijd toe.

Kees Bel, voorzitter

Bekijk de nieuwsbrief

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close