Nieuwsbrief April 2019

18-04-2019

Nieuwsbrief april 2019 jemima

De laatste maanden zijn voor Jemima bijzonder geweest.

Lana heeft als general manager van Jemima afscheid genomen en we mochten de nieuwe general manager Emil Kamar hartelijk welkom heten. We wensen hem van harte Gods zegen toe. U leest hier meer over in deze nieuwsbrief. 

Op de groene berghellingen ten westen van Jeruzalem hebben we de amandelbomen zien bloeien. Een eerste teken van het voorjaar en het nieuwe leven. Overal zien we in het voorjaar de prachtige kleuren van het nieuwe leven. We leven ook in deze dagen naar Pasen toe. Mogelijk is het al Pasen geweest als u dit leest. Dagen waarin we, na het lijden en sterven van de Heere, Zijn opstanding mogen herdenken. Door Zijn dood is er verzoening en vergeving van zonden mogelijk geworden. Nieuw leven voor iedereen die in Hem gelooft. Dat geloof wensen we u als lezers en ook allen die bij Jemima betrokken zijn, van harte toe.

Kees Bel, voorzitter

Download de nieuwsbrief

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close