Kerstgroet bestuur Jemima

21-12-2017

Als bestuur van Stichting Jemima kijken we dankbaar terug voor de zegeningen die wij het afgelopen jaar hebben ontvangen. Het was een jaar waarin wij ons gesteund voelden door uw gebeden en uw financiële bijdragen.
Het komende jaar hopen wij ook weer op uw betrokkenheid te kunnen rekenen.

Het bestuur van Stichting Jemima.

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close