Jemima moet bezuinigen

26-04-2018

Jemima moet bezuinigen

Stichting Jemima met een kindertehuis in Bethlehem-Beit Jala moet bezuinigen. Het kindertehuis dat al 36 jaar bestaat heeft drie afdelingen. De 24-uurs zorg met de vaste bewoners, de ambulante zorg en de dagopvang. Het werk van Jemima, dat in 1982 door het echtpaar Ed en Heleen Vollbehr is begonnen, zal door de huidige maatregelen veilig gesteld kunnen worden. Deze bewoners van klein tot groot, met een meervoudige beperking, blijven op Jemima wonen. Voor hen zal er niets veranderen.

De dagopvang (Eber) is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. De plaatselijke overheid heeft toegezegd te zullen bijdragen in de kosten van Jemima, maar heeft inmiddels al een betalingsachterstand van 2,5 jaar. Jemima is hierdoor helaas genoodzaakt om dit werk te reorganiseren. Een aantal cliënten kunnen dankzij goede contacten bij andere instellingen voor dagopvang worden geplaatst. Hierdoor verliezen 10 plaatselijke krachten, voornamelijk, van de dagopvang van Jemima, hun baan.

Ook andere problemen zorgen voor een financiële schaarste. Zo worden er nog in beperkte mate visums (maximaal 3 maanden) verstrekt aan vrijwilligers. Daardoor moet voor de 24-uurs zorg meer plaatselijk personeel worden aangesteld. De shekel, de plaatselijke munteenheid, is ten opzichte van enkele jaren geleden bijna 20% in waarde gestegen (en de waarde van de euro dienovereenkomstig gedaald). Dat betekent voor Jemima dat er zo’n 20% extra inkomsten zouden moeten komen. Helaas zijn de inkomsten niet met 20% gestegen.

Jemima is op de Westbank de enige christelijke organisatie die zich ontfermt over gehandicapte kinderen met een 24-uurs zorg, ambulante zorg en dagopvang. De waardering is groot, maar helaas blijven dus de financiën achter. De wachtlijsten voor opname en zorg zijn lang. Het gebrek aan voldoende financiële middelen belemmert echter de opname en de noodzakelijke hulp.

De 24-uurs zorg met de vaste bewoners en de ambulante zorg vallen geheel buiten deze bezuinigingen. In de iets afgeslankte vorm is Jemima weer een financieel gezonde instelling geworden die zorgt voor ca. 90 kinderen en wel afhankelijk blijft van het geld van Christenen in Nederland.

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close