Hoe het christelijk geloof Jemima steunt in het dagelijkse leven

11-11-2019

Jemima Adoptieprogramma Blog 7

Als christelijke stichting halen wij veel inspiratie uit de Bijbel. Met name Jezus’ woorden uit Mattheüs 25: 34-40 geven ons steun bij de zorg die wij verlenen aan onze bewoners met een meervoudige beperking.

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.(…) Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Christelijk goed doel

Deze Bijbeltekst motiveert ons bij onze christelijke opdracht: liefde en zorg geven aan de zwakkeren in de samenleving. Met deze christelijke barmhartigheid proberen wij elke dag weer in Jezus’ voetsporen te treden. Al onze bewoners hebben een tragische achtergrond en gezondheidsproblemen. Ze hebben hun leven lang professionele zorg nodig. De christelijke stichting Jemima geeft hen een warm en veilig thuis. Voorzitter Kees Bel: “Onze christelijke, professionele medewerkers doen hun uiterste best om de bewoners kwaliteit van leven te geven. Zo kunnen ze toch hun vaardigheden en talenten ontwikkelen.”

Voor zover het in hun vermogen ligt halen bewoners ook steun uit het christelijk geloof. Bewoner Ismael* is bijvoorbeeld belijdend lid geworden. Hoewel hij geniet van het leven kan het hebben van een beperking best moeilijk zijn. Tijdens gebeden legt hij zijn zorgen neer bij God. Dit geeft hem rust en vertrouwen.

Jemima Adoptieprogramma Blog 10

Adoptieprogramma

Als christelijk goed doel zijn we op zoek naar mensen die de visie van christelijke barmhartigheid met ons delen. Kees: “We zijn 2,5 jaar geleden met een adoptieprogramma begonnen waarmee mensen in Nederland onze bewoners financieel kunnen adopteren. Dit verloopt goed, maar we hopen dat meer mensen zich bij ons aansluiten. Op dit moment is geld voor bepaalde belangrijke hulpmiddelen namelijk schaars.” Wilt u ons helpen? Voor meer informatie kunt u emailen naar adoptie@jemima.nl. Coördinator Annelies Kriekaard zal al uw vragen beantwoorden.

*Ismael is niet zijn echte naam. In verband met privacy hebben we een fictieve naam gebruikt.

Heeft u vragen over financiële adoptie?

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close