Foto van de maand november 2015

23-11-2015

Foto van de maand Ahmed (Lemuel)

Ahmed, 14 jaar.

Ahmed is het negende kind in een gezin waarbij vijf van zijn boers en zussen al zijn overleden. Zijn ouders zijn neef en nicht. Toen Ahmed zeven maanden oud was heeft zijn vader het gezin verlaten, waarbij hij hen ook niet meer financieel bijstond.

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close