Het bestuur

Jemima wordt vanuit Nederland bestuurd. De leden van het bestuur zijn afkomstig uit en meelevend lid van verschillende kerken, o.a. Gereformeerde Gemeente, Chr. Gereformeerde kerk, Mozaïek, Hervormde Gemeente binnen de PKN en Baptistengemeente. De bestuursleden doen dit werk vanuit een bewogen hart voor de bewoners van Jemima.

Bestuur egbert klop

EGBERT KLOP - VOORZITTER

Dank zij mijn vrouw ben ik op het ‘spoor’ van Jemima gezet. Het werk van de voorzitter is enerzijds dienend, anderszijds ook leidend. Ik hoop daar komende jaren invulling aan te mogen geven, samen met een heel deskundig en hardwerkend bestuur. Inmiddels mag ik op de achtergrond al een klein jaartje meedraaien, en dat voelt goed. Dat het werk van Jemima in Beit Jala aan de ‘geringste broeders (en zusters)’ (Mattheus 25) gedaan mag worden, treft mij diep. Juist daar waar vrede zo moeilijk gevonden en bereikt kan worden, lukt het al meer dan veertig jaar om dit dienende werk van christelijke barmhartigheid handen en voeten te geven. Daarom heb ik ook diep respect voor de oprichters van Jemima: Ed en Heleen Volbehr, en voor de huidige medewerkers en de leiding van Jemima: Lana Zoughbei. En mijn vrouw en ik hebben mogen zien dat dit werk met het hart gedaan wordt. Het is misschien ‘eenvoudig werk’ in onze ogen, maar onder moeilijke omstandigheden. Jemima is in Bethlehem als een kleine oase.

Bestuur jobke debats

JOBKE DEBATS-KONINGSWOUD

Sinds november 2021 heb ik zitting in het dagelijks bestuur met de portefeuille zorg& HRM; de ‘corebusiness’ van Jemima in Beit Jala. Deze portefeuille maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Dit betekent dat wij regelmatig overleg zullen hebben met General Manager Lana om de ‘zorg’, ook door middel van haar promotieonderzoek, op een hoger plan te brengen. Tevens betekent dit in afhankelijkheid van onze God en Vader zoeken hoe in een gebied op de Westelijke Jordaanoever middels ‘zorg’ een lichtend licht en zoutend zout te mogen zijn. Het meerjarenbeleidsplan van Jemima vorm te mogen geven in een context die culturele fijngevoeligheid vraagt en verantwoord omgaan met de bewoners, bezoekers, werkers en geschonken financiële middelen. Een uitdaging die ik graag aanga, omdat dit mooi aansluit bij mijn dagelijkse werk als directeur van J&J Totale Zorg BV. Opgeleid als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ervaren in gehandicaptenzorg, palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg. Ook het opzetten van de opleiding tot POH-ggz en het hoofddocentschap bij Rino Zuid komt zeker van pas bij verdere toerusting van het personeel en begeleiding van Lana in haar promotie. Bovenal hoop ik veel te leren, in te voegen en in afhankelijkheid mijn steentje bij te dragen tot meerdere eer en glorie van Gods grote Naam.

Bestuur albert strijker

ALBERT STRIJKER

In de afgelopen 40 jaar ben ik werkzaam geweest als kerkelijk jeugdwerkadviseur en als directeur van verschillende basisscholen op de Veluwe. Het is al jaren onze gewoonte om een aantal christelijke organisaties financieel te ondersteunen. Jemima was en is één van deze organisaties. Via een oproep in de Nieuwsbrief kwam ik in 2019 wat nauwer in contact met het bestuur van Jemima. Sinds november 2021 ben ik tot het bestuur toegetreden met als speciale taak: PR en communicatie. Het is van groot belang om als organisatie goed contact te hebben en te houden met de achterban, omdat Jemima volledig afhankelijk is van giften. Ook is het een uitdaging om nieuwe donateurs te werven en Jemima meer bekendheid te geven in ons land. We willen dat doen door o.a. beschikbaar te zijn voor presentaties, aanwezig te zijn op beurzen en bijeenkomsten d.m.v. een stand en actief informatie door te geven via nieuwsbrieven en sociale media. In navolging van Jezus Christus wil ik graag mijn steentje bijdragen door op deze wijze mij in te zetten voor gehandicapte medemensen die opgroeien een complexe woonomgeving.

Afbeelding9 bestuur overjemima jemima

MARTIN VAN DER WILT - PENNINGMEESTER

Ik ben jarenlang werkzaam geweest als registeraccountant en in 2018 met pensioen gegaan. Voormalig voorzitter Kees Bel benaderde mij eind 2019 met de vraag of ik penningmeester wilde worden van Jemima.

Ik kende deze stichting slechts vaag en aangezien Kees regelmatig presentaties hield over Jemima heb ik één van zijn presentaties bijgewoond. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer onder de indruk was  van het werk dat daar in het huis voor gehandicapte kinderen in Beit Jala veelal belangeloos wordt verricht. Ik heb dan ook niet lang geaarzeld om in te stemmen met zijn verzoek en  hoop dat mijn werk als penningmeester mede mag bijdragen aan het bieden van een veilig thuis voor deze zwakke, zorgbehoevende kinderen en dat ze op deze wijze in aanraking kunnen komen met het Evangelie van Jezus Christus.

Albert segers bestuur overjemima jemima

Albert Segers - Secretaris

In het voorjaar van 2023 werd ik gevraagd door Egbert Klop om secretaris te worden in het bestuur van Jemima, als opvolger van Jan Hemink. Ik heb een achtergrond in de ICT en was inmiddels met pensioen gegaan. Nadat ik een en ander gelezen had over Jemima, raakte ik vanzelf gemotiveerd. Het is prachtig werk en hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen, met verschillende achtergrond en kwaliteiten, zich met zoveel liefde inzetten voor hulpbehoevende medemensen. De gemeenschappelijke drijfveer is de christelijke barmhartigheid.

De locatie is natuurlijk ook heel bijzonder: op de Westbank, dichtbij Bethlehem en Jeruzalem. Wat mij persoonlijk erg aanspreekt is dat de hulp wordt verleend aan (gehandicapte) Arabische kinderen en jongeren op de Westbank. Een locatie met een heel complexe en spannende situatie. Ik verlang naar verzoening tussen Joden en Palestijnen. De zorg die Jemima levert aan gehandicapte kinderen en volwassenen op de Westbank zie ik als een mooie bijdrage daaraan. Per 1 oktober 2023 ben ik officieel de nieuwe secretaris. Ik ben prima ingewerkt en draai nu al goed mee, waarbij mijn ICT achtergrond ook goed van pas komt.

Philip den Hollander

PHILIP DEN HOLLANDER

In mijn werkzame leven heb 42 jaar bij de politie Rotterdam doorgebracht bij diverse diensten. Van straatagent tot leidinggevende op de 112 alarmcentrale. Na mijn pensionering heb ik het vrijwilligerswerk voortgezet en samen met Kees Verboom runnen we twee woensdagen per maand een Repaircafé in Rotterdam-West, met diverse andere vrijwilligers uit de buurt. N.a.v. een verzoek van Jemima om daar een klus te doen, ben ik in september ’22 daar 10 dagen geweest en heb samen met Kees en anderen twee badkamers gerenoveerd. Andere vrijwilligers hadden daar al veel voorwerk voor gedaan en na ons hebben vrijwilligers de boel afgemaakt. Het resultaat mag er zijn. Er zijn nu op de 4e etage twee “dutch bathrooms”. N.a.v. deze klus is het idee ontstaan om het bestuur uit te breiden met techneuten i.v.m. de komende renovatie van de gebouwen Helena en Eber van Jemima. Kees en ik hebben daar ja op gezegd en sinds eind 2022 maken we deel uit van het Algemeen Bestuur.

Kees verboom

KEES VERBOOM

Tot mijn vervroegde pensionering ben ik werkzaam geweest als senior design engineer. Dit betekent in teamverband installaties ontwerpen, bouwen en testen voor metro’s, treinen en locomotieven. Deze werkzaamheden voerde ik uit in Nederland maar soms ook in het buitenland. Daarnaast was er ook nog tijd om met een groep mensen, waaronder Philip den Hollander in Oost Europa te klussen. Na de val van de muur hebben we min of meer regelmatig in Oekraïne gewerkt. Er was ontzettend veel te doen, zo hebben we aan allerlei installaties gewerkt in ziekenhuizen, weeshuizen, scholen, kerken, bij zigeuners, noem maar op. Het is geweldig mooi om deze opgedane ervaringen nu in te zetten voor onze naaste in House Jemima.

Het eerste contact was is 2000 toen onze dochter een jaar lang als vrijwilligster in Jemima ging werken. Sindsdien heeft Jemima met de  bewoners en het personeel een speciale plek in mijn hart. 

Ook het werken in een andere cultuur is inspirerend en boeiend; het is een uitdaging die ik graag aanga.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten