Hoe is jemima ontstaan?

Meer dan 40 jaar geleden vertrokken Ed en Heleen Vollbehr naar de Westelijke Jordaanoever om blinde kinderen te helpen.

Na aankomst kwamen zij erachter dat er al verschillende organisaties waren om blinden te helpen, maar dat niemand zich bezighield met kinderen met een verstandelijke (meervoudige) handicap. Het echtpaar besloot een aantal in de steek gelaten, gehandicapte kinderen in huis te nemen. In 1982 beginnen Ed en Heleen Vollbehr op verzoek van de Israëlische regering met de opbouw van een huis voor Arabische kinderen met een handicap in Bethlehem.

Twee jaren later, in 1984, is in Nederland de Stichting Jemima opgericht om het werk van Ed en Heleen te ondersteunen. Tussen 1985 en 1987 werd het eerste huis gebouwd met de opbrengst van de EO-actie "In Bethlehem staat een huis".

Het aantal kinderen groeide en daarmee de omvang van de taken. Bovendien ontwikkelden de bewoners zich en werden Ed en Heleen ouder. De door Jemima verleende hulp werd professioneler en specialistischer. Hierdoor ontstond de noodzaak de huisvesting uit te breiden. Met een actie van EO-Metterdaad kwam het Helena-gebouw, genoemd naar de in 1998 overleden oprichtster Heleen Vollbehr tot stand. Met financiële steun vanuit de achterban (donateurs en gulle gevers) is het Helena-gebouw medio 2003 volledig voltooid en in september 2003 in gebruik genomen.

Na het vertrek van oprichter Ed is Jemima meerdere jaren aangestuurd door verschillende managers uit Nederland, die daarbij werden bijgestaan door de leden van het management team. Sinds februari 2011 wordt Jemima aangestuurd door een volledig lokaal management team.

Wilt u werken bij Jemima, stage lopen of u inzetten als vrijwilliger? 

Visie en missie

Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht.

Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40 motiveren alle betrokkenen bij Jemima: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

Werkwijze

Jemima biedt drie soorten zorg: 1 Woon-zorg in verschillende woongroepen. 

2 Dagbesteding voor bewoners van de woongroepen en voor nog thuiswonende kinderen.

3 Thuis ondersteuning voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor hun families. 

Het bestuur

Jemima wordt vanuit Nederland bestuurd. 

Het bestuur bestaat uit leden met een hart voor de bewoners van Jemima.

Jaarrekening / Meerjarenplan

Ter verantwoording van onze financiële status kunt u onze jaarrekening downloaden. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten