• SAM_0810.jpg

Werkwijze

Jemima biedt drie soorten zorg:

  • Woon-zorg in verschillende woongroepen.
  • Dagbesteding voor bewoners van de woongroepen en voor nog thuiswonende kinderen.
  • Thuis ondersteuning voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor hun families. 

Ontplooiing
Iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen, ook als tegelijk sprake is van beperking. Ondanks die beperkingen is het altijd mogelijk om te kijken naar en in te spelen op de mogelijkheden die iedereen (toch) heeft. Alle zorgsoorten in Jemima zoeken naar optimale ontplooiing en naar de ontwikkeling van ieders talenten. Vanuit een veilige omgeving, waarin iedereen geaccepteerd wordt zoals hij of zij is, wordt gewerkt met plannen en doelen om ontwikkeling te bevorderen.

Multidisciplinair
In de woon-zorg, dagbesteding en thuisondersteuning werken lokale werkers en enkele buitenlandse vrijwilligers. De fysiotherapeut en ergotherapeut werken met hen samen, zodat oefeningen kunnen integreren in het dagelijks leven. De werkers op de dagbesteding zijn getraind door een logopediste om de taal- en spraakontwikkeling te bevorderen. Mond- en taalgroepjes worden structureel aangeboden op de dagbesteding en de oefeningen vinden ook hun plek binnen de thuisbegeleiding.

Plezier
Kinderen, maar ook volwassenen, leren sneller en beter als ze ergens vreugde en plezier aan beleven. Samen genieten is dan ook het motto als er gewerkt wordt aan doelen. In de dagbesteding helpen thematische activiteiten om leren plezierig te maken. Spelenderwijs werken kinderen aan de ontwikkeling van hun cognitieve, sociale, communicatieve en huishoudelijke vaardigheden. Vrijetijdsbesteding in de woongroepen biedt dezelfde mogelijkheden.

Scroll naar boven