Onze sponsors

logo-sponsor-spankracht.png

Studio Spankracht

Ondersteund door vormgevers en verschillende reclamespecialisten om hen heen, samenwerkend als een team. Studie Spankracht geeft vorm aan logo's, huisstijlen, websites, brochures, magazines, (auto) belettering etc., als onderdelen van een complete uitstraling. Voor Jemima verzorgt Studio Spankracht de regelmatig verschijnende nieuwsbrief.

logo-sponsor-cgk.png

Diaconaat CGK

Mede door hun steun kunnen kinderen met een ernstige meervoudige handicap in de thuissituatie geholpen worden. Medewerkers van het HBI project zoeken met de ouders naar passende activiteiten om ook deze kinderen een kans te geven zich te ontwikkelen.

logo-sponsor-dovenzorg.png

Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten

In 2011 heeft deze Stichting ook steun gegeven aan Jemima voor de begeleiding van twee dove bewoners en een kind dat slechthorend is. Ook voor 2012 heeft de Stichting aan Jemima steun toegezegd.

logo-sponsor-bijzondere-noden.png

Bijzondere noden

In 2012 steunen zij de begeleiding van bewoners met autisme in zowel de woon situatie als de dagbesteding.

logo-sponsor-drietour.png

DrieTour Reizen

DrieTour Reizen is maatschappelijk betrokken en ondersteunt vanuit haar filosofie een aantal goede doelen. Jemima wordt door hun reizigers als goed doel zeer gewaardeerd en geniet de voorkeur tijdens de collectes. Voor het jaar 2015 is dan ook besloten te richten op slechts één goed doel: Jemima.

Meer informatie? www.drietour.nl

logo-sponsor-markinno.png

Markinno

Dankzij korte lijntjes, het gemak van één aanspreekpunt en een internationaal netwerk van innovatieve specialisten, kunt u altijd rekenen op verrassende ideeën en een aantrekkelijke prijs. Bij Markinno vindt u alles op het gebied van innovatie, nieuwe media, creatieve concepten, technische realisatie, mediacampagnes en projectmanagement onder één dak. Markinno bouwde voor Jemima de website.

logo-sponsor-kooiman-autobedrijf.png

Kooiman Autobedrijf

Mede door de ondersteuning van Kooiman Autobedrijf is het mogelijk de kinderen op de Westbank een opvoeding, leeromgeving en een thuis te bieden. Daarnaast blijft Jemima in staat om ook onze christenbroeders en -zusters te ondersteunen door het bieden van een werkplek in House Jemima.

Wij werken samen met

Logo_bartimeus.png

Stichting Bartiméus en Jemima gaan samenwerken op het gebied van omgang met kinderen en jongvolwassenen met een visuele en/of auditieve beperking. 

Professionals van Bartiméus gaan zich inzetten om begeleiders, docenten en familie zo goed mogelijk te trainen bij het ondersteunen van de cliënten met een visuele en/of auditieve beperking. Na een intensieve trainingsperiode van een week in juli worden de lokale betrokkenen op een afstand blijvend ondersteund door medewerkers van Bartiméus. Voor elke cliënt met een visuele en/of auditieve beperking wordt een apart communicatieprofiel opgesteld. Zo wordt de professionele zorg voor een langere tijd geborgd.

Meer informatie? www.bartimeus.nl

Logo_Profila-zorg_V2.png

Stichting Profila Zorg en Stichting Jemima willen samenwerken vanuit een de gemeenschappelijk gedragen christelijke identiteit en visie om het aanbod van Jemima te professionaliseren en dit proces voor meerdere jaren te ondersteunen. De samenwerking is gericht op immateriële ondersteuning, zoals bijvoorbeeld (vrijwillige) inzet van medewerken van Profila Zorg bij Jemima.

Profila Zorg is dé landelijk werkende evangelische organisatie met inmiddels ruim 40 jaar ervaring, die zorg en begeleiding biedt aan volwassenen en kinderen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook biedt zij wonen en begeleiding aan mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

Meer informatie? www.profilazorg.nl

logo-samenwerking-eza-verzekeringen.png

Meer informatie? www.ezaverzekeringen.nl

Scroll naar boven