Onze sponsors

Logo_spankracht.png

Studio Spankracht

Studio Spankracht: geen communicatiebureau, geen accountmanagers of toetersen bellen. Maar Gewoon Arjan en Henk: twee grafisch vormgevers met jarenlange ervaring.

Ondersteund door vormgevers en verschillende reclamespecialisten om hen heen, samenwerkend als een team. Studie Spankracht geeft vorm aan logo's, huisstijlen, websites, brochures, magazines, (auto) belettering etc., als onderdelen van een complete uitstraling. Voor Jemima verzorgt Studio Spankracht de regelmatig verschijnende nieuwsbrief.

Logo_diaconaat.png

Diaconaat CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland helpen diaconale projecten wereldwijd. Een van die projecten is het Home Based Intervention programma van Jemima; zij werken hieraan mee vanaf 2010.

Mede door hun steun kunnen kinderen met een ernstige meervoudige handicap in de thuissituatie geholpen worden. Medewerkers van het HBI project zoeken met de ouders naar passende activiteiten om ook deze kinderen een kans te geven zich te ontwikkelen.

Logo_dovenzorg.png

Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten

Stichting 'Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten' ondersteunt pastorale begeleiding aan doven.

In 2011 heeft deze Stichting ook steun gegeven aan Jemima voor de begeleiding van twee dove bewoners en een kind dat slechthorend is. Ook voor 2012 heeft de Stichting aan Jemima steun toegezegd.

Logo_bijzonderenoden.png

Bijzondere Noden

Het deputaatschap tot hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten steunt Jemima al vele jaren.

In 2012 steunen zij de begeleiding van bewoners met autisme in zowel de woon situatie als de dagbesteding.

Wij werken samen met

Logo_bartimeus.png

Stichting Bartiméus en Jemima gaan samenwerken op het gebied van omgang met kinderen en jongvolwassenen met een visuele en/of auditieve beperking. Op woensdag 23 april werd de samenwerking officieel ondertekend.

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan vooral jonge mensen met een meervoudige beperking op de Westbank in Israël. Lokale medewerkers verlenen zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Daarbij werken zij samen met deskundigen uit het buitenland, waaronder Bartiméus in Nederland.

Professionals van Bartiméus gaan zich inzetten om begeleiders, docenten en familie zo goed mogelijk te trainen bij het ondersteunen van de cliënten met een visuele en/of auditieve beperking. Na een intensieve trainingsperiode van een week in juli worden de lokale betrokkenen op een afstand blijvend ondersteund door medewerkers van Bartiméus. Voor elke cliënt met een visuele en/of auditieve beperking wordt een apart communicatieprofiel opgesteld. Zo wordt de professionele zorg voor een langere tijd geborgd.

Meer informatie? www.bartimeus.nl

Logo_Profila-zorg_V2.png

Stichting Profila Zorg en Stichting Jemima willen samenwerken vanuit een de gemeenschappelijk gedragen christelijke identiteit en visie om het aanbod van Jemima te professionaliseren en dit proces voor meerdere jaren te ondersteunen. De samenwerking is gericht op immateriële ondersteuning, zoals bijvoorbeeld (vrijwillige) inzet van medewerken van Profila Zorg bij Jemima.

Profila Zorg is dé landelijk werkende evangelische organisatie met inmiddels ruim 40 jaar ervaring, die zorg en begeleiding biedt aan volwassenen en kinderen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook biedt zij wonen en begeleiding aan mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

Meer informatie? www.profilazorg.nl

psalmen-zingen-in-israel.png

Nieuwsbrief

Ieder kwartaal versturen wij een nieuwsbrief. Ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur ons dan een bericht! 

Lees onze nieuwsbrief!
Scroll naar boven