Help Shadi

Shadi, één van de jongste Jemima-kinderen heeft ernstige lichamelijke beperkingen. Hij is verschillende keren aan zijn ogen geopereerd. Daarnaast gaat het lopen steeds moeilijker, omdat de botten in zijn benen krom groeien. Binnenkort moet hij twee keer geopereerd worden aan zijn benen. De kosten hiervoor zijn hoog: € 7500,- per operatie. Steun hem door uw bijdrage te storten via bijgaande QR-code of link: 

Operatie shadi qr popup home
Operatie shadi popup jemima