Het bestuur

Jemima wordt vanuit Nederland bestuurd. Het bestuur bestaat uit leden met een hart voor de bewoners van Jemima.

Kees-Bel.png

Kees Bel – voorzitter

Mijn naam is Kees Bel. Enkele jaren geleden werd ik tijdens een reis door Israël bepaald bij de nood van gehandicapte kinderen, juist op de Westbank.

Omdat ik gedurende 30 jaar in het onderwijs en bij bedrijven als directeur en bestuurder ervaring heb opgedaan, heb ik positief gereageerd op de vraag om voorzitter van stichting Jemima te worden. Op deze wijze hoop ik m’n opgedane ervaringen aan te wenden bij het besturen van stichting Jemima.

De Bijbelse richtlijnen voor het denken, doen en handelen zijn de norm voor de uitgangspunten voor ondersteuning en dienstverlening die Jemima biedt aan deze kinderen. Elk mens mag er zijn. Dat is naar onze overtuiging Gods bedoeling met elk mensenleven. Vanuit de positie van de mens met een beperking in de samenleving hebben wij de naaste met een beperking bij te staan. Daarbij is niet het ‘maximale’ maar het ‘optimale’ richtinggevend, zodat individuele aandacht voor de unieke persoonlijkheid van elk mens een vereiste is.

Daarbij ook denkend aan de tekst van Mattheus 25 vers 40 b: “Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’’

Jan-Wannink.png

Jan Wannink - Algemeen lid

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als docent en schoolopleider op een middelbare. Sinds 1978 ben ik een regelmatige bezoeker van Israël en hierdoor ben ik ook in contact gekomen met het werk van Stichting Jemima in de omgeving van Bethlehem.

In 1985 werd ik door vrienden in Jeruzalem gevraagd om een bezoek te brengen aan het kinderhuis. Sindsdien heeft het werk van Jemima mij niet meer losgelaten.

Van 1990 tot 2002 ben ik bestuurslid geweest met het aandachtsgebied publiciteit. Honderden presentaties heb ik gedurende deze periode op scholen en in kerken gegeven.

In die bestuursperiode ben ik vaak tijdens schoolvakanties naar Jemima afgereisd en heb ik actief meegewerkt.

In de jaren zonder bestuursfunctie heeft Jemima mij niet losgelaten. De zwaksten onder ons hebben immers onze steun nodig. De Heere Jezus is met ontferming bewogen. Hij is met ontferming bewogen over een wereld in nood. (n.a.v. Mattheüs 9). De bewoners van Jemima verdienen onze aandacht.

De bewoners van Jemima worden met veel liefde en aandacht verzorgd. De medewerkers van Jemima ondersteunen is voor mij dan ook een vanzelfsprekendheid, zodat de zwaksten onder ons die verzorging krijgen die zij nodig hebben. Liefde en aandacht is het beste medicijn.

In 2014 ben ik opnieuw toegetreden tot het bestuur. Ook nu is mijn aandachtsgebied publiciteit.

Jan-Hemink.png

Jan Hemink – Secretaris

In de zomer van 2009 heb ik deelgenomen aan het project Back-to-Bethlehem dat de CAMA gemeente Middelharnis in samenwerking met Athletes in Action heeft georganiseerd en waarbij wij als groep hebben opgetreden voor en kennis gemaakt met het werk van uw stichting Jemima.

Ik heb 16 jaar managementervaring in de zorg waar onder 3 jaar managementervaring bij de gehandicaptenzorg. Hiermee hoop ik toegevoegde waarde te kunnen leveren aan het bestuur.

Cor-van-Hengel.png

Cor van Hengel – Penningmeester

Cor van Hengel (1952), gehuwd met Joke, 8 kinderen. Was werkzaam als registeraccountant.

Sinds begin 2012 maak ik deel uit van het bestuur van Stichting Jemima. Er is in de afgelopen jaren bij Jemima veel veranderd, ik ben daar intensief bij betrokken geweest en heb inmiddels al heel wat maanden in Bethlehem / Beit Jala doorgebracht. De christen-arabische personeelsleden en Europese vrijwilligers en stagiaires zijn dagelijks werkzaam voor en bewogen met het lichamelijk en geestelijk welzijn van de aan hun zorg toevertrouwde, veelal meervoudig gehandicapte kinderen, overwegend afkomstig uit moslim gezinnen. Zij verdienen ons aller steun. Van hun werk gaat een daadwerkelijk christelijk getuigenis uit in dit steeds meer door de islam gedomineerde gebied. Eenmaal bij Jemima betrokken, laat het je niet meer los. En probeer je mede gestalte te geven aan de Bijbelse opdracht in Mattheus 25 ten behoeve van ‘de minsten onder de minsten’.

 

Dick-van-Hoek.png

Dick van Hoek - Algemeen lid (portefeuille zorg)

Mijn naam is Dick van Hoek (1961), gehuwd, 4 kinderen en in het dagelijks leven werkzaam als directeur zorg van de Profila Zorggroep.

Al vele jaren volg ik mijn roeping gemotiveerd door de woorden van Paulus in Galaten 6 om ‘aan llen wel te doen, maar in het bijzonder voor onze geloofsgenoten’. Dat heb ik mogen doen in meerdere reguliere en religieuze organisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit mijn werk bij Profila Zorg, een christelijke organisatie die wonen en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, heb ik betekenis en het belang van wonen in een christelijk huis, goed leren kennen. Jemima vangt kinderen op, en dan heb ik het niet alleen over de kalenderleeftijd, die vaak door hun ouders en familie zijn uitgestoten en bij de christelijke werkers van Jemima een nieuw en veilig thuis vinden. Sinds september 2015 mag ik als ‘verpleegkundig bestuurskundige’ mijn bijdrage geven aan het mooie en broodnodige werk van Jemima. Ik heb hierbij de focus op het leveren en organiseren van goede zorg.

Scroll naar boven