• SAM_0810.jpg

Het bestuur

Jemima wordt vanuit Nederland bestuurd. Het bestuur bestaat uit leden met een hart voor de bewoners van Jemima.

afbeelding1-bestuur-overjemima-jemima.png

Kees Bel – voorzitter

Mijn naam is Kees Bel. Enkele jaren geleden werd ik tijdens een reis door Israël bepaald bij de nood van gehandicapte kinderen, juist op de Westbank.

Omdat ik gedurende 30 jaar in het onderwijs en bij bedrijven als directeur en bestuurder ervaring heb opgedaan, heb ik positief gereageerd op de vraag om voorzitter van stichting Jemima te worden. Op deze wijze hoop ik m’n opgedane ervaringen aan te wenden bij het besturen van stichting Jemima.

De Bijbelse richtlijnen voor het denken, doen en handelen zijn de norm voor de uitgangspunten voor ondersteuning en dienstverlening die Jemima biedt aan deze kinderen. Elk mens mag er zijn. Dat is naar onze overtuiging Gods bedoeling met elk mensenleven. Vanuit de positie van de mens met een beperking in de samenleving hebben wij de naaste met een beperking bij te staan. Daarbij is niet het ‘maximale’ maar het ‘optimale’ richtinggevend, zodat individuele aandacht voor de unieke persoonlijkheid van elk mens een vereiste is.

Daarbij ook denkend aan de tekst van Mattheus 25 vers 40 b: “Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’’

afbeelding2-bestuur-overjemima-jemima.png

Jan Wannink - Algemeen lid

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als docent en schoolopleider op een middelbare. Sinds 1978 ben ik een regelmatige bezoeker van Israël en hierdoor ben ik ook in contact gekomen met het werk van Stichting Jemima in de omgeving van Bethlehem.

In 1985 werd ik door vrienden in Jeruzalem gevraagd om een bezoek te brengen aan het kinderhuis. Sindsdien heeft het werk van Jemima mij niet meer losgelaten.

Van 1990 tot 2002 ben ik bestuurslid geweest met het aandachtsgebied publiciteit. Honderden presentaties heb ik gedurende deze periode op scholen en in kerken gegeven.

In die bestuursperiode ben ik vaak tijdens schoolvakanties naar Jemima afgereisd en heb ik actief meegewerkt.

In de jaren zonder bestuursfunctie heeft Jemima mij niet losgelaten. De zwaksten onder ons hebben immers onze steun nodig. De Heere Jezus is met ontferming bewogen. Hij is met ontferming bewogen over een wereld in nood. (n.a.v. Mattheüs 9). De bewoners van Jemima verdienen onze aandacht.

De bewoners van Jemima worden met veel liefde en aandacht verzorgd. De medewerkers van Jemima ondersteunen is voor mij dan ook een vanzelfsprekendheid, zodat de zwaksten onder ons die verzorging krijgen die zij nodig hebben. Liefde en aandacht is het beste medicijn.

In 2014 ben ik opnieuw toegetreden tot het bestuur. Ook nu is mijn aandachtsgebied publiciteit.

afbeelding3-bestuur-overjemima-jemima.png

Jan Hemink – Secretaris

In de zomer van 2009 heb ik deelgenomen aan het project Back-to-Bethlehem dat de CAMA gemeente Middelharnis in samenwerking met Athletes in Action heeft georganiseerd en waarbij wij als groep hebben opgetreden voor en kennis gemaakt met het werk van uw stichting Jemima.

Ik heb 16 jaar managementervaring in de zorg waar onder 3 jaar managementervaring bij de gehandicaptenzorg. Hiermee hoop ik toegevoegde waarde te kunnen leveren aan het bestuur.

afbeelding4-bestuur-overjemima-jemima.png

Cor van Hengel – Bestuurslid

Cor van Hengel (1952), gehuwd met Joke, 8 kinderen. Was werkzaam als registeraccountant. 

Sinds 2012 maak ik deel uit van het bestuur van Stichting Jemima, tot eind 2019 als penningmeester. Er is in die jaren bij Jemima veel veranderd. Ik ben daar intensief bij betrokken geweest en heb inmiddels al heel wat maanden in Bethlehem / Beit Jala doorgebracht. De christen-arabische personeelsleden en Europese vrijwilligers en stagiaires zijn dagelijks werkzaam voor en bewogen met het lichamelijk en geestelijk welzijn van de aan hun zorg toevertrouwde, veelal meervoudig gehandicapte kinderen, overwegend afkomstig uit moslim gezinnen. Zij verdienen ons aller steun. Van hun werk gaat een daadwerkelijk christelijk getuigenis uit in dit steeds meer door de islam gedomineerde gebied. Eenmaal bij Jemima betrokken, laat het je niet meer los. En probeer je mede gestalte te geven aan de Bijbelse opdracht in Mattheus 25 ten behoeve van ‘de minsten onder de minsten’.

afbeelding5-bestuur-overjemima-jemima.png

Dick van Hoek - Algemeen lid (portefeuille zorg)

Mijn naam is Dick van Hoek (1961), gehuwd en in rijke ‘bezit’ van 4 drie zonen en een dochter die al dan niet gehuwd, al vele jaren op zichzelf wonen. Wij wonen op de mooie Veluwe.

In mijn (arbeidzaam) leven volg ik al vele jaren mijn roeping gemotiveerd door de woorden van Paulus in Galaten 6 om ‘aan allen wel te doen, maar in het bijzonder aan onze geloofsgenoten’. Dat heb ik mogen doen in meerdere seculiere en christelijke organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, de sector zorg &welzijn en in de gehandicaptenzorg. Als directeur zorg heb ik de betekenis en het belang van wonen in een christelijk huis, goed leren kennen en waarderen. Jemima vangt kinderen op, en dan heb ik het niet alleen over de kalenderleeftijd, die vaak door hun ouders en familie zijn uitgestoten en bij de christelijke werkers van en in Jemima, een nieuw en veilig thuis vinden. Sinds september 2015 mag ik als ‘verpleegkundig bestuurskundige’ mijn bijdrage leveren aan het mooie en broodnodige werk van Jemima in deze zeer bijzondere en bijbelse omgeving. Ik heb hierbij de focus op het leveren en organiseren van goede zorg. Goede zorg waarbij de cliënt / bewoner maximaal regie houdt op eigen leven en de medewerker met deze focus ook de zwaar zorgafhankelijke bewoner kan en wil begeleiden. In de arabische cultuur is het een uitdaging om de principes van zelforganisatie en eigen regie vorm te geven. Daar draag ik voor Jemima graag mijn steentje aan bij.

afbeelding7-bestuur-overjemima-jemima.png

Aart Brons - Bestuurslid

Van 2011 tot 2017 woonde ik samen met mijn vrouw Tineke in Jeruzalem. Ik werkte in Israël in dienst van het Centrum voor Israëlstudies.

Ik ben in die tijd vaak in Jemima geweest – meermalen ook met groepen (studenten of docenten van de CHE, theologen, andere groepen) voor wie het CIS een reis organiseerde. Telkens weer kwam ik onder de indruk van de zorg en de liefde die in Jemima aan zwaar gehandicapte kinderen wordt gegeven.

Inmiddels kwam aan onze periode in Israël een eind, en ben ik weer ‘gewoon’ predikant, in de Andreaskerk in Apeldoorn (Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Oost). Ik draag nu graag mijn steentje bij in het bestuur – vanuit hoe ik Jemima heb leren kennen, en ook de samenleving en diverse culturen in Israël en de Palestijnse gebieden.

afbeelding8-bestuur-overjemima-jemima.png

Janneke Koningswoud-ten Hove - Bestuurslid

Sinds 1 september 2018 ben ik gepensioneerd en zodoende in de gelegenheid voor vrijwilligerswerk. Dit doe ik graag voor Jemima. Een aantal jaar geleden ben ik tijdens een vakantie in Israël naar Bethlehem geweest en heb daar het tehuis van Jemima bezocht.

De zorg die daar gegeven wordt heeft een diepe indruk op mij gemaakt. De liefde en betrokkenheid voor de gehandicapte medemens krijgt gestalte door het benadrukken van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, vanuit het christelijk perspectief dat ieder mens er mag zijn. Wanneer dan de familie niet kan of wil zorgen wordt dit door de zorgverleners in Jemima overgenomen. Het mooie is dan dat tegelijkertijd geprobeerd wordt om de familie toe te rusten zodat uiteindelijk de relatie hersteld kan worden en de verantwoordelijkheid daar komt te liggen waar die hoort.

Door mijn kennis en ervaring hoop ik als bestuurslid in samenwerking met het bestuur en de medewerkers een bijdrage te mogen leveren aan het ontwikkelen en beschrijven van een visie op de zorg en de kwaliteit van de zorg. Omdat de zorgverlening in Jemima in een ander land gebeurt is het van belang om binnen het bestuur rekening te houden met een andere cultuur. Bewoners, familie en medewerkers met een andere culturele achtergrond. Het (h) erkennen van die cultuur binnen de organisatie van Jemima is van wezenlijk belang, maar vind ik nog een uitdaging. Het weten dat er Eén is, die alomtegenwoordig is, geeft moed en vertrouwen dat we mogen vragen om kracht om te doen wat ten goede komt aan de bewoners en organisatie van Jemima.

afbeelding9-bestuur-overjemima-jemima.png

Martin van der Wilt - Penningmeester

Ik ben jarenlang werkzaam geweest als registeraccountant en in 2018 met pensioen gegaan. De voorzitter, Kees Bel, benaderde mij eind 2019 met de vraag of ik penningmeester wilde worden van Jemima.

Ik kende deze stichting slechts vaag en aangezien Kees regelmatig presentaties houdt over Jemima heb ik één van zijn presentaties bijgewoond. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer onder de indruk was  van het werk dat daar in het tehuis voor gehandicapte kinderen in Beit Jala veelal belangeloos wordt verricht. Ik heb dan ook niet lang geaarzeld om in te stemmen met zijn verzoek en  hoop dat mijn werk als penningmeester mede mag bijdragen aan het bieden van een veilig thuis voor deze zwakke, zorgbehoevende kinderen en dat ze op deze wijze in aanraking kunnen komen met het Evangelie van Jezus Christus.  

Scroll naar boven