• SAM_0810.jpg

Het bestuur

Jemima wordt vanuit Nederland bestuurd. De leden van het bestuur zijn afkomstig uit en meelevend lid van verschillende kerken, o.a. Gereformeerde Gemeente, Chr. Gereformeerde kerk, Mozaïek, Hervormde Gemeente binnen de PKN en Baptistengemeente. De bestuursleden doen dit werk vanuit een bewogen hart voor de bewoners van Jemima.

bestuur-egbert-klop.png

EGBERT KLOP - VOORZITTER

Dank zij mijn vrouw ben ik op het ‘spoor’ van Jemima gezet. Het werk van de voorzitter is enerzijds dienend, anderszijds ook leidend. Ik hoop daar komende jaren invulling aan te mogen geven, samen met een heel deskundig en hardwerkend bestuur. Inmiddels mag ik op de achtergrond al een klein jaartje meedraaien, en dat voelt goed. Dat het werk van Jemima in Beit Jala aan de ‘geringste broeders (en zusters)’ (Mattheus 25) gedaan mag worden, treft mij diep. Juist daar waar vrede zo moeilijk gevonden en bereikt kan worden, lukt het al bijna veertig jaar om dit dienende werk van christelijke barmhartigheid handen en voeten te geven. Daarom heb ik ook diep respect voor de oprichters van Jemima: Ed en Heleen Volbehr, en voor de huidige medewerkers en de leiding van Jemima: Lana Zoughbei. En mijn vrouw en ik hebben mogen zien dat dit werk met het hart gedaan wordt. Het is misschien ‘eenvoudig werk’ in onze ogen, maar onder moeilijke omstandigheden. Jemima is in Bethlehem als een kleine oase.

afbeelding2-bestuur-overjemima-jemima.png

Jan Wannink - Algemeen lid

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als docent en schoolopleider op een middelbare. Sinds 1978 ben ik een regelmatige bezoeker van Israël en hierdoor ben ik ook in contact gekomen met het werk van Stichting Jemima in de omgeving van Bethlehem.

In 1985 werd ik door vrienden in Jeruzalem gevraagd om een bezoek te brengen aan het kinderhuis. Sindsdien heeft het werk van Jemima mij niet meer losgelaten.

Van 1990 tot 2002 ben ik bestuurslid geweest met het aandachtsgebied publiciteit. Honderden presentaties heb ik gedurende deze periode op scholen en in kerken gegeven.

In die bestuursperiode ben ik vaak tijdens schoolvakanties naar Jemima afgereisd en heb ik actief meegewerkt.

In de jaren zonder bestuursfunctie heeft Jemima mij niet losgelaten. De zwaksten onder ons hebben immers onze steun nodig. De Heere Jezus is met ontferming bewogen. Hij is met ontferming bewogen over een wereld in nood. (n.a.v. Mattheüs 9). De bewoners van Jemima verdienen onze aandacht.

De bewoners van Jemima worden met veel liefde en aandacht verzorgd. De medewerkers van Jemima ondersteunen is voor mij dan ook een vanzelfsprekendheid, zodat de zwaksten onder ons die verzorging krijgen die zij nodig hebben. Liefde en aandacht is het beste medicijn.

In 2014 ben ik opnieuw toegetreden tot het bestuur. Ook nu is mijn aandachtsgebied publiciteit.

bestuur-jan-hemink.png

Jan Hemink – Secretaris

In de zomer van 2009 heb ik deelgenomen aan het project Back-to-Bethlehem dat de CAMA gemeente Middelharnis in samenwerking met Athletes in Action heeft georganiseerd en waarbij wij als groep hebben opgetreden voor en kennis gemaakt met het werk van uw stichting Jemima.

Ik heb 16 jaar managementervaring in de zorg waar onder 3 jaar managementervaring bij de gehandicaptenzorg. Hiermee hoop ik toegevoegde waarde te kunnen leveren aan het bestuur.

bestuur-jobke-debats.png

JOBKE DEBATS-Koningswoud

Het jaar 2022 zal voor mij in het teken staan van kennis maken met Jemima. Zowel in de dagelijkse praktijk van het besturen als het bezoeken van Jemima Deo Volente.
Sinds november 2021 heb ik zitting in het dagelijks bestuur met de portefeuille zorg; de ‘corebusiness’ van Jemima in Beit Jala. Het komende jaar hoop ik samen op te trekken met mijn moeder Janneke Koningswoud-ten Hove die tot op heden het aandachtsgebied ‘zorg’ vorm gaf, zij zal gaan uitvoegen en ik invoegen in deze mooie taak. Er is besloten dat ‘zorg’ deel uit gaat maken van het dagelijks bestuur, dit betekent dat wij regelmatig overleg zullen hebben met General Manager Lana om de ‘zorg’, ook door middel van haar promotieonderzoek, op een hoger plan te brengen. Tevens betekent dit in afhankelijkheid van onze God en Vader zoeken hoe in een gebied op de Westelijke Jordaanoever middels ‘zorg’ een lichtend licht en zoutend zout te mogen zijn. Het meerjarenbeleidsplan van Jemima vorm te mogen geven in een context die culturele fijngevoeligheid vraagt en verantwoord omgaan met de bewoners, bezoekers, werkers en geschonken financiële middelen. Een uitdaging die ik graag aanga omdat dit mooi aansluit bij mijn dagelijkse werk als directeur van J&J Totale Zorg BV. Opgeleid als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ervaren in gehandicaptenzorg, palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg. Ook het opzetten van de opleiding tot POH-ggz en het hoofddocentschap bij Rino Zuid komt zeker van pas bij verdere toerusting van het personeel en begeleiding van Lana in haar promotie. Bovenal hoop ik veel te leren, in te voegen en in afhankelijkheid mijn steentje bij te dragen tot meerdere eer en glorie van Gods grote Naam.

bestuur-albert-strijker.png

ALBERT STRIJKER

In de afgelopen 40 jaar ben ik werkzaam geweest als kerkelijk jeugdwerkadviseur en als directeur van verschillende basisscholen op de Veluwe. Het is al jaren onze gewoonte om een aantal christelijke organisaties financieel te ondersteunen. Jemima was en is één van deze organisaties. Via een oproep in de Nieuwsbrief kwam ik in 2019 wat nauwer in contact met het bestuur van Jemima. Sinds november 2021 ben ik tot het bestuur toegetreden met als speciale taak: PR en communicatie. Het is van groot belang om als organisatie goed contact te hebben en te houden met de achterban, omdat Jemima volledig afhankelijk is van giften. Ook is het een uitdaging om nieuwe donateurs te werven en Jemima meer bekendheid te geven in ons land. We willen dat doen door o.a. beschikbaar te zijn voor presentaties, aanwezig te zijn op beurzen en bijeenkomsten d.m.v. een stand en actief informatie door te geven via nieuwsbrieven en sociale media. In navolging van Jezus Christus wil ik graag mijn steentje bijdragen door op deze wijze mij in te zetten voor gehandicapte medemensen die opgroeien een complexe woonomgeving.

afbeelding7-bestuur-overjemima-jemima.png

Aart Brons - Bestuurslid

Van 2011 tot 2017 woonde ik samen met mijn vrouw Tineke in Jeruzalem. Ik werkte in Israël in dienst van het Centrum voor Israëlstudies.

Ik ben in die tijd vaak in Jemima geweest – meermalen ook met groepen (studenten of docenten van de CHE, theologen, andere groepen) voor wie het CIS een reis organiseerde. Telkens weer kwam ik onder de indruk van de zorg en de liefde die in Jemima aan zwaar gehandicapte kinderen wordt gegeven.

Inmiddels kwam aan onze periode in Israël een eind, en ben ik weer ‘gewoon’ predikant, in de Andreaskerk in Apeldoorn (Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Oost). Ik draag nu graag mijn steentje bij in het bestuur – vanuit hoe ik Jemima heb leren kennen, en ook de samenleving en diverse culturen in Israël en de Palestijnse gebieden.

afbeelding8-bestuur-overjemima-jemima.png

Janneke Koningswoud-ten Hove - Bestuurslid

Sinds 1 september 2018 ben ik gepensioneerd en zodoende in de gelegenheid voor vrijwilligerswerk. Dit doe ik graag voor Jemima. Een aantal jaar geleden ben ik tijdens een vakantie in Israël naar Bethlehem geweest en heb daar het tehuis van Jemima bezocht.

De zorg die daar gegeven wordt heeft een diepe indruk op mij gemaakt. De liefde en betrokkenheid voor de gehandicapte medemens krijgt gestalte door het benadrukken van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, vanuit het christelijk perspectief dat ieder mens er mag zijn. Wanneer dan de familie niet kan of wil zorgen wordt dit door de zorgverleners in Jemima overgenomen. Het mooie is dan dat tegelijkertijd geprobeerd wordt om de familie toe te rusten zodat uiteindelijk de relatie hersteld kan worden en de verantwoordelijkheid daar komt te liggen waar die hoort.

Door mijn kennis en ervaring hoop ik als bestuurslid in samenwerking met het bestuur en de medewerkers een bijdrage te mogen leveren aan het ontwikkelen en beschrijven van een visie op de zorg en de kwaliteit van de zorg. Omdat de zorgverlening in Jemima in een ander land gebeurt is het van belang om binnen het bestuur rekening te houden met een andere cultuur. Bewoners, familie en medewerkers met een andere culturele achtergrond. Het (h) erkennen van die cultuur binnen de organisatie van Jemima is van wezenlijk belang, maar vind ik nog een uitdaging. Het weten dat er Eén is, die alomtegenwoordig is, geeft moed en vertrouwen dat we mogen vragen om kracht om te doen wat ten goede komt aan de bewoners en organisatie van Jemima.

afbeelding9-bestuur-overjemima-jemima.png

Martin van der Wilt - Penningmeester

Ik ben jarenlang werkzaam geweest als registeraccountant en in 2018 met pensioen gegaan. De voorzitter, Kees Bel, benaderde mij eind 2019 met de vraag of ik penningmeester wilde worden van Jemima.

Ik kende deze stichting slechts vaag en aangezien Kees regelmatig presentaties houdt over Jemima heb ik één van zijn presentaties bijgewoond. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer onder de indruk was  van het werk dat daar in het tehuis voor gehandicapte kinderen in Beit Jala veelal belangeloos wordt verricht. Ik heb dan ook niet lang geaarzeld om in te stemmen met zijn verzoek en  hoop dat mijn werk als penningmeester mede mag bijdragen aan het bieden van een veilig thuis voor deze zwakke, zorgbehoevende kinderen en dat ze op deze wijze in aanraking kunnen komen met het Evangelie van Jezus Christus.  

Scroll naar boven