Adoptieproject Jemima

Wat fijn dat u interesse heeft in de financiële adoptie van de bewoners van Jemima. Daardoor kunnen wij deze mensen met een beperking voorzien van verband, kleding, therapie etc. en hen zo voorzien van levensonderhoud.

Het is in Bethlehem en omgeving niet gemakkelijk om een kind met een beperking op te voeden. Sommige gezinnen accepteren hun kind met een beperking niet. Ze worden afgezonderd gehouden en krijgen alleen eten. Er zijn gelukkig ook ouders die van hun kind met een beperking houden. Helaas kunnen ze het gedrag en de zorg die deze kinderen vragen niet altijd aan. Zij gaan dan op zoek naar organisaties zoals Jemima. Veelal zijn deze organisaties opgezet en of worden zij ondersteund door Westerse landen. Vanuit plaatselijke overheid staat de zorg voor mensen met een beperking nog op een laag pitje. Dit terwijl de kosten van deze meervoudig beperkte mensen hoog zijn.

Informatieblad adoptieproject Jemima

'Toedeling' van de kinderen/bewoners
Als u besluit om een kind /bewoner financieel te adopteren krijgt u een foto en een korte omschrijving. Vanwege de hoge kosten zullen meer sponsors worden gezocht bij één kind/bewoner.

Sponsoring

Als u een machtiging afgeeft zal het opgegeven bedrag steeds aan het einde van de maand van uw rekening worden afgeschreven. Dit blijft doorgaan tot u de machtiging intrekt. Het geld zal vooral worden gebruikt om per bewoner de duurdere zaken te betalen die nodig zijn voor het levensonderhoud zoals kleding, schoeisel, verband, medicijnen en therapie. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de belasting, omdat we een ANBI zijn.

Post

Post kunt u sturen naar:

House Jemima
P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël

Procedure

Via deze link kunt u aanmelden voor financiële adoptie.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u per mail een voorstel van een van de kinderen/bewoners.

Nog vragen?

Als u vragen heeft kunt u mailen naar: adoptie@jemima.nl.

Wilt u uw automatische incasso stop zetten? Download dan via deze link het benodigde formulier. Wilt u dit formulier uitprinten en invullen? Daarna dit formulier opsturen naar penningmeester@jemima.nl

Scroll naar boven