Nieuwsbrief september 2021

10-09-2021
Jemima nieuwsbrief

Beste vrienden van Jemima,

We hadden gehoopt dat het reizen naar Jemima weer mogelijk zou zijn. Helaas is dat niet zo. Ook in Israël is het aantal besmettingen weer gestegen en de maatregelen zijn daarom verscherpt. We blijven dankbaar dat de bewoners van Jemima, die zo kwetsbaar zijn, niet door Covid-19 zijn getroffen.

Vanaf juni zijn we weer langzaam begonnen met het opstarten van de dagactiviteiten. Dat wordt door de bewoners en ook de kinderen vanuit de regio die dagelijks bij ons komen, erg op prijs gesteld. We missen bij alle werkzaamheden die worden opgepakt heel erg de vrijwilligers, echtparen en stagiaires uit Nederland. Maar we voeren al besprekingen om ook dit weer op gang te brengen.

Als u dit leest is David Sawayfa mogelijk nog in Nederland. Het zit niet mee. Inmiddels heeft hij al drie operaties ondergaan in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. We hopen op een spoedige terugkeer naar Jemima. Zeker als ook eenmaal weer het toerisme en het bezoek op gang gaat komen is David onze zeer gewaardeerde helper en gids voor de Nederlandse bezoekers.

In deze nieuwsbrief leest en ziet u verder de activiteiten die weer worden opgepakt en hoe voor de kinderen en bewoners die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, wordt gezorgd. We vragen uw steun en gebed voor de bewoners en het personeel, juist in deze moeilijke periode.

Download nieuwsbrief

Hartelijke groet,
Kees Bel, voorzitter Jemima

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close