Nieuwsbrief maart 2021

09-03-2021
Jemima nieuwsbrief

Beste vrienden van Jemima,

Het jaar dat achter ons ligt is ook voor Jemima door het Covid-19 virus een ongekend stil jaar geweest. Toch zijn we dankbaar omdat alle vaste bewoners gespaard zijn gebleven. Dat is een bijzonderheid want zowel in Israël als op de Westbank zijn zeer ernstige uitbraken geweest.

In de achterliggende maanden is onze locatiemanager afgestudeerd en heeft haar proefschrift online verdedigd. Wij konden het ook online volgen en zijn met haar erg blij dat dit mocht doorgaan.
De operaties van David in Nederland zijn geslaagd. Als u dit leest is hij mogelijk weer terug in Jemima. Het bestuur denkt na over een project voor begeleid op kamers wonen voor de oudere bewoners die dit aankunnen.

Om meer landelijke bekendheid te verkrijgen is onze nieuwe vrijwilliger voor
PR & communicatie, Albert Strijker, bezig om op de Veluwe een Jemima comité op te zetten. Daar hoort u zeker meer van.

Met dankbaarheid kijken we ook terug op de financiën van 2020. U heeft ons weer in staat gesteld om aan alle verplichtingen te voldoen. Het heeft ons aan niets ontbroken.
We hopen dat we ook in 2021 de zegen van God mogen opmerken.

Hartelijke groet,
Kees Bel, voorzitter Jemima

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close