Nieuwsbrief februari 2020

27-02-2020
Jemima nieuwsbrief

Beste lezer,

Het zal u zijn opgevallen dat deze eerste nieuwbrief van 2020 er anders uitziet dan de voorgaande brieven. Het bestuurslid Jan Wannink heeft jarenlang getrouw de redactie van de nieuwsbrief uitgevoerd. Nu hij echter wat tobt met zijn gezondheid heeft Riekelt Pasterkamp het redacteurschap overgenomen. Daar zijn we heel blij mee. We wensen Jan Wannink een spoedig herstel toe en Riekelt wensen we veel sterkte toe. Als ervaren journalist zal hij het wat anders doen, maar dat gaan we wel zien.

Het stemt tot dankbaarheid dat we 2019 financieel positief mochten afsluiten. Voor 2020 hopen we ook weer over voldoende middelen te mogen beschikken. Voor enkele projecten mochten we al wat geld ontvangen. We denken aan de renovatie van twee badkamers en ook speelgoed voor kinderen met autisme.

Daarnaast wordt er gewerkt aan verbetering van de klimaatinstallaties: de verwarming in de winter en koeling in de zomer. Dit onderzoeks- en advieswerk wordt gratis uitgevoerd door BlueTerra Energy Experts en DWA. Doel is het verbeteren van het binnenklimaat, het verlagen van de energiekosten en het vergroten van de veiligheid van de bewoners. Theo Klok van DWA en Egbert Klop van BlueTerra dragen hier vanuit hun vakkennis aan bij. Later hopen we hier nog op terug te komen.

Ook voor de bewoners was het een goed jaar hoewel er hier en daar wel eens zorgen waren en zijn. Verschillende bewoners hebben ook in het ziekenhuis gelegen. Maar allen mochten toch weer terugkeren in Jemima om verder te worden verzorgd. We hopen dat we op deze wijze door mogen gaan met het enige christelijke kindertehuis in Israël en op de Westbank.

Bovenal dat dit werk gezegend mag worden. Waar wij wel eens denken dat we onze bewoners niet altijd goed kunnen bereiken, is er voor de Heere niets te wonderlijk!

Met hartelijke groet,

Kees Bel, voorzitter Jemima

Download de nieuwsbrief

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close