Nieuwsbrief december 2021

09-12-2021
Jemima nieuwsbrief

Beste vrienden van Jemima,

Als u dit leest heb ik inmiddels de voorzittershamer overgedragen aan Egbert Klop. Daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.

Hoewel we in de achterliggende periode Jemima niet konden bezoeken, leefden we met behulp van de communicatiemiddelen erg mee met de kinderen, bewoners en personeel. Door de reisbeperkingen waren ook bezoeken van gasten, vrijwilligers en stagiaires niet mogelijk. Op het moment dat we dit schrijven nemen de besmettingen in de omgeving van Jemima sterk af, maar in Nederland sterk toe.

Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief was het door het Covid-19 virus wel een bijzonder jaar, maar heeft het voor Jemima ook veel mooie dingen opgeleverd. De liefde en zorg voor de kinderen heeft het personeel in deze moeilijke tijd nog meer naar elkaar gebracht en de teamgeest bevorderd.

Voor Lana, de locatiemanager was het niet eenvoudig om onder deze omstandigheden leiding te geven, maar toch heeft zij daartoe wijsheid en kracht van de Heere gekregen. In mijn laatste woord als (oud)-voorzitter wil ik u allen van harte danken voor uw gebed, liefde, meeleven en ondersteuning. Voor de toekomst wens ik u Gods zegen toe.

Download nieuwsbrief

Hartelijke groet,
Kees Bel, oud-voorzitter Jemima

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close