Sluit navigatie

Giften

Help de kinderen en jongvolwassenen in Beit Jala en geef een gift! Jemima heeft een ANBI beschikking. Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden. Schrijf een bedrag over naar: NL53 RABO 0367 5075 60 ten name van Stichting Jemima te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Wij hebben niet de mogelijkheid om iedereen te bedanken, terwijl we dat eigenlijk wel zouden willen doen. Daarom is ervoor gekozen om aan mensen die een grote gift (boven € 200) geven automatisch een bedankje te sturen. Dit is echter alleen mogelijk als u als gever (indien u dit wenst) ons voorziet van de benodigde adresgegevens om dit mogelijk te maken. De banken verstrekken namelijk veelal niet altijd alle adresgegevens van mensen die een bedrag overboeken.

In bijzondere omstandigheden kan het echter wenselijk zijn dat wij van bovenstaande afwijken. Als dat voor uw gift(en) wenselijk mocht zijn, aarzelt u dan niet om ons daarvan in kennis te stellen. Wij verzorgen dit dan graag voor u!

U kunt een berichtje zenden aan info@jemima.nl of een kaartje sturen naar Secretariaat Jemima, 
Groenendijk 335, 2911 BB Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland. Telefoon: +31 (0)180-320705.

Help Jemima met een donatie

Met giften zijn wij vanzelfsprekend erg blij. Toch hebben giften voor de ontvanger (dit zijn dus de kinderen bij Jemima) ook wel een nadeel: je kunt er niet vast op rekenen. Dit ligt anders met donaties, de afspraak tussen u en Jemima om in een afgesproken periode (maand, kwartaal, etc.) een vast bedrag over te maken.

Jemima is hier heel erg blij mee: op donaties kun je rekenen en je kunt ook vaststellen welke andere bronnen van inkomsten, indien voorhanden, nodig zijn. Wij vinden het fijn u als donateur te mogen verwelkomen. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een berichtje, dan nemen wij contact met u op!

U kunt een berichtje zenden aan info@jemima.nl of een kaartje sturen naar Secretariaat Jemima,
Groenendijk 335, 2911 BB Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland.

Legaten

Indien u het werk van Jemima testamentair wilt gedenken, kunt u de volgende formulering gebruiken: 

Ik verklaar te legateren aan de stichting Jemima , statutair gevestigd te Utrecht, de som van ........................................vrij van rechten.


psalmen-zingen-in-israel.png

Nieuwsbrief

Ieder kwartaal versturen wij een nieuwsbrief. Ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur ons dan een bericht! 

Lees onze nieuwsbrief!
Scroll naar boven